Andre forlag

Ortodokse Røster i Nord

Antologi ved f. Johannes (red)

Hl. Siluan forlag

155 s. kr 220

 

Filokalia

De gamle fedrenes lære om det rene hjertets uavlatelige bønn.

overs., presentasjon og utvalg ved f. Johannes

St. Olavs forlag

190 s. kr 250

 

Ortodoks Bønnebok

med forklaringer og liten katekisme

ved f. Johannes

Solum forlag

192 s. kr 248

 

Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier.

Faste og variable tekster til de tre liturgiene.

(f. Johannes)

Solum forlag

208 s. ill.  kr. 298

 

Den Guddomlege Liturgien (nynorsk)

Etter vår heilage fader Jon Gullmunn, erkebisp i Miklagard

På norsk ved Ola Breivega

Norsk Bokreidingslag  96 s. kr 120

 

Ola Breivega

AUSTANLJOS

Glimtar av ortodoks kristentru

Norsk Bokreidingslag  78 s.  kr 120

 

En Munk fra Østkirken

JESUS - Enkle betraktninger om frelseren

Atheneum 128 s,  kr 120