Prisliste

Hellige Trifon klosters forlag

Jon Wetlesen

Forvandlingens øyeblikk

Meditative dikt.

73 s. kr. 80 + porto kr. 36

 

Våre tanker former livene våre

Liv og lære til fader Tadej av Vitovnica

Hl. Trifon Skita 2016

201 s. illustrert kr. 200 (+ kr. 36 i porto)

 

 

 

f. Johannes:

Hellige Trifon Skita

Første ortodokse kloster i Norge

1985-2015 - 30 år.

108 s. Historisk materiale og mange fine fotografier.

kr. 150

 

Tito Colliander:

Gresk-ortodoks tro og livssyn.

54  s.  kr 50

 

Erkebiskop Paavali:

Vår tro

88 s.  kr 150

 

Hl. Serafim av Sarov

Hans liv, åndelige råd, samtalen med Motovilov og Akatist

108 s.  kr 150

 

Epifanij den Vise:

Hl. Sergij från Radonesh

Hans liv, Akatist (på svensk)

48 s. ill. kr 50

 

Hl. Trifon av Petsjenga, en russisk helgen i Norge

Hans vita, Akatist.

F. Johannes, prof. Erik Egeberg, Ove G Svele

104 s. ill. kr 150

 

f. Sergij Tjetverikov:

Optinaklostret

92 s. (på svensk) kr 170

 

Christoforos Stavropoulos:

Deltakere i guddommelig natur. (Den ortodokse frelsesforståelsen)

88 s. kr 130

 

Roma og Konstantinopel

En økumenisk konfrontasjon.

40 s. kr. 50

 

En Munk fra Østkirken:

Om liturgien.

46 s. kr. 50

 

Gudstjenester, sakramenter og skikker i Den ortodokse kirke

32 s. kr 40

 

Valentina Zander:

Kristus - den nye Påske.

Den ortodokse kirkes påskefeiring.

50 s. ill. kr 50

 

Lita ortodokse bønebok (nynorsk)

22 s. kr. 40

 

f. Placide Deseille

Ortodoks spiritualitet og Filokalia

337 s. kr. 300

 

Skemamunk Mitrofan:

Vår hellige fader Paisij Velitshkovskij

En beretning om hans liv og asketiske kamp.

207 s. ill.  kr 250

 

Ortodokse Røster i Nord II

antologi ved f. Johannes (red)

110 s. kr 150

 

Ortodokse Røster i Nord III

dr. phil. Torstein Th Tollefsen:

Artikler og foredrag om ortodoks kristendom

150 s.  kr 200

 

 

 

Juliansk kirkekalender 2016

80 s. ill.  kr 100

 

Biskop Kallistos Ware:

Hvordan blir vi frelst?

Forståelsen av frelse i den ortodokse tradisjon

50 s. kr. 50